Buffel -mask
En buffel-mask för alla maskerader och Halloween. Buffel-masken har grå och svart färg samt stirrande ögon.