Badanka med tesil
Simma lugnt med en badanka i teet! Varning, lockelsen att själv bada i te kan bli övermäktig!