Skyddshandskar
Knivresistenta handskar med metallfibrer som gör att du kan greppa kniveggen utan att skära dig.