Blomsterkrans brosch
Allmänt: En fin brosch med pärl och diamantefterlikningar.