Guldtacka spargris
Spargris I form av en guldtacka. Mynten läggs I ovanifrån, och undertill finns lucka för tömning av spargrisen.