Hamburgare -pipleksak
Pipleksaker är utmärkta för att aktivera hunden, oberoende om du vill vara delaktig i leken eller ej.