Undulatgunga
Gunga för burfåglar. Enkel fastsättning.