Povit Chest Pull
Med detta klassiska träningsredskap, nu i naturlig latex, uppnår du lätt dina mål med träningen!