Skelett-maskeradset
På denna svarta dräkt finns ett skelett målat.