PSP Cobra Stativfäste
Denna är utformad för det ursprungliga PSP 2000.