Beautyblend miniansiktsborste
Liten ansiktsborste som är speciellt utformad för trånga och svårtillgängliga platser i ansiktet.