Kexform "Lövet"
Lövform för bakning i plast. Ger vackra och lite annorlunda kakor.