Undulaatin linnunpönttö
Linnunpönttö tyylinen pesäkolo undulaatille.