Hubsan H501S topp- och bottenskal
Fick hunden tag i din Hubsan H501S quadkopter? med reservskal för din Hubsan kan du och hunden snart leka vidare.