VGA-kabel 150cm
För att byta ut din slitna kabel, eller för att förlänga den.